Hình ảnh cũ

Đây là một số hình ảnh lớp A6 do Thoa gửi lên

Advertisements

2 Comments on “Hình ảnh cũ”

  1. to thi le thuy Says:

    hinh ai dep qua ta

  2. KTA2 Says:

    Minh Phuong,Kim Phung, Kim Anh, My Nhon, Le Thu , Thuy Mai, Kim Oanh, Vinh…..than chao, nhin hinh cu nhan ra cac ban do. Chuc nam moi voi nhieu dieu nhu y va suc khoe doi dao.
    TB: cac ban co nho…”em be lop mot ” khong???
    Neu nho l/lac xanh777@yahoo.de than ai


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google photo

You are commenting using your Google account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: