Hình ảnh cũ (tt)

Thanks Kim Xuân đã gửi tiếp một số hình ảnh mà có lẽ người được chụp trong hình cũng quên rồi 🙂

H1

H2

H3

H5

P9

P11

P12

P12

P19

P20

P21

P22

P23

P24

P26

P27

P28

P29

P30

P36

P40

P16

P13

P14

P15

P17

P42

P44

P31

P39

p7

p8

P10

P32

P33

P34

P35

P37

P38

Advertisements

One Comment on “Hình ảnh cũ (tt)”

  1. Chí Says:

    Đã cập nhật một số ảnh A1 cũ. Các bạn lớp khác nếu có hình vui lòng scan gửi cho mình sẽ đưa vào trang của lớp đó.


Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out /  Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out /  Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out /  Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out /  Change )

w

Connecting to %s


%d bloggers like this: