Họp mặt lần 2

Trân trọng kính mời các thầy cô và tòan thể các bạn tới dự buổi họp mặt lần 2 vào lúc 17g ngày thứ Bảy 29/8/2009 tại nhà hàng Tuyết (địa điểm năm ngóai). Năm nay lớp A2 sẽ đứng ra tổ chức. Trong chương trình mỗi lớp sẽ có 5-10′ để giới thiệu về lớp mình bằng nhiều hình thức khác nhau (t.d. ca, múa, nhạc, clip, mutimedia…), các bạn chuẩn bị để buổi gặp mặt thêm vui. Các lớp vui lòng nhắn tin thông báo sơ bộ số người tham gia cho BTC trước ngày 22/8/2009. Rất mong sự tham gia đông đủ của tất cả các bạn

TM Ban Tổ chức – Nguyễn Hữu Sơn (0908005751)

Explore posts in the same categories: Uncategorized

Leave a Reply

Fill in your details below or click an icon to log in:

WordPress.com Logo

You are commenting using your WordPress.com account. Log Out / Change )

Twitter picture

You are commenting using your Twitter account. Log Out / Change )

Facebook photo

You are commenting using your Facebook account. Log Out / Change )

Google+ photo

You are commenting using your Google+ account. Log Out / Change )

Connecting to %s


%d bloggers like this: